[Projekt] Model gospodarki socjalno - interwencjonistycznej.

Czekamy na wasze informacje o inwestycjach w mieście. Jakie firmy są wizytówką Rybnika?

Moderator: Moderator

Re: [Projekt] Model gospodarki socjalno - interwencjonistycznej.

Postprzez p1chrunch Wt, 15 gru 2015, 12:19

http://www.nacjonalista.pl/2015/05/07/s ... iberalizm/

http://nowyobywatel.pl/2015/05/06/odzyskajmy-marzenia/ - ten polecam, bliżej lewicy, co prawda, ale tej sprzed 68 r., nie we wszystkim się zgadzają, ale wydają ten dziennik.

Tematyka społeczna, poszukiwanie i prezentacja alternatyw dla neokolonialnego modelu gospodarczego wdrażanego w III RP od 1989 roku, muszą być priorytetowe dla narodowych rewolucjonistów. Hasła prezentowane podczas „Nacjonalistycznego 1 Maja” nie mogą być jednodniową „przygodą”. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na numer „Nowego Obywatela” datowany wiosna 2015. Przewodnie tekst „Szczepionka na neoliberalizm” zawiera stwierdzenia miłe dla ucha każdego świadomego nacjonalisty:

Interes publiczny, społeczny i narodowy Polski i Polaków musi stać się wartością nadrzędną, będącą ponad interesem zagranicznych korporacji wspieranych przez neoliberalny dyskurs i jego akolitów. Kim lub czym chcemy być za 15-20 lat? (…) Smutną, niesprawiedliwą, zwasalizowaną neokolonią, zdominowaną przez zagraniczne korporacje, podobną do wielu krajów postkolonialnych? Wybór wciąż jeszcze należy do nas.

Redaktor naczelny zaś trafnie diagnozuje stan ducha większości naszych rodaków:

Co w dzisiejszym świecie jest najgorsze? Bieda, wyzysk, nierówności społeczne? Potęga korporacji, banków, miliarderów? Kryzysy finansowe, spekulacje marnujące oszczędności pariasów, zamykanie przedsiębiorstw i wypędzanie pracowników na bruk? Być może. A może to, że przestaliśmy umieć marzyć? Zostaliśmy zakładnikami status quo. Nasze umysły zamknięto na kłódkę, zakuto w kajdany, związano i zakneblowano. Jesteśmy zastraszeni. Najchętniej schowalibyśmy się w mysiej dziurze.

Kto nie zrobi kroku naprzód, ten nigdzie nie zajdzie. Mówi o tym wywiad z Ladislauem Dowborem, który był jednym ze współtwórców „zrealizowanej utopii” w Brazylii, gdzie odważna polityka i śmiałość marzeń pozwoliły wyciągnąć z nędzy miliony ludzi. Mówi o tym także tekst o własności publicznej, która – wbrew liberalnej propagandzie – jest efektywna i rozwojowa w wielu miejscach świata. Również artykuł o powstańcach z biednego meksykańskiego stanu Chiapas, którzy odbili się od bardzo głębokiego dna, pokazuje, że można lepiej urządzić rzeczywistość.

Dwa teksty poświęciliśmy rozbijaniu mitów na poziomie idei i dominujących wzorców kulturowych. Nie ma dnia, żebyśmy od głównych mediów i ich pomniejszych klonów nie usłyszeli, że egoizm jest dobry, że dbanie o innych (chyba że chodzi o rodzinę) to frajerstwo, że tylko wolny rynek i dążenie do zysku – choćby po trupach – są naturalne, normalne i przynoszą efekty, a inne postawy to szkodliwa naiwność. Jest jednak dokładnie odwrotnie: liberalne frazesy to zwykłe bzdury. Naukowcy badający inne kultury lub dawne zachowania, a także współcześni psychologowie, udowadniają, że dzisiejsza cywilizacja i jej „wartości” wcale nie są jedynie słuszne, nie są naturalne, nie bazują na niekwestionowanych faktach, nie mają oparcia w powszechnych zachowaniach. Wręcz przeciwnie – to, co dziś propagowane jest jako norma, to tylko krótkotrwały epizod w dziejach ludzkości. Epizod nieprzypadkowy, bo służący interesom silnych i zamożnych. Możliwy tylko dzięki temu, że całkowicie wyzbyliśmy się odwagi marzenia i wymyślania świata lepszego niż obecny. Tak być nie musi. Tak być nie powinno.
p1chrunch
 
Posty: 400
Dołączył(a): So, 15 sie 2009, 20:30

Re: [Projekt] Model gospodarki socjalno - interwencjonistycznej.

Postprzez p1chrunch So, 26 gru 2015, 01:14

Internet nie znosi próżni, a nie wolny rynek, to już prędzej. Nie wiem, mnie tam jednak bliżej do myśli Eugeniusza Kwiatkowskiego, Czesława Bobrowskiego, Nasiłowskiego, Beksiaka... generalnie do całej przedbalcerowiczowskiej myśli ekonomicznej, kiedy mieliśmy normalne ministerstwa handlu i gospodarki (pamiętajcie - teraz mamy jednolity rynek, sterowany ręką jednego komisarza!), politykę socjalną i gospodarczą, gdzie mieliśmy plany, określające też sposób działania gospodarki. Chile miały nawet modernizację systemu planistycznego przez jego automatyzację i komputeryzację, zupełnie pominiętą przez pozostałe kraje demoluda, ale pozostawiały też działającą drobną własność prywatną. Chiny też pozostawiły elementy polityki planistycznej i cztery banki pod państwową kontrolą, a teraz idą zasiedlać Ujgur i Tybet. Idźcie pogadać z kimkolwiek, to ci powie, że nikt nie lubi kredytów (tak mówi moja rodzina!) i że powinien być rozdział własności prywatnej od możliwości jej kumulowania względnie nadużywania wobec kogokolwiek, czego przejawy masz w dokumencie o nazwie TTIP. Polska po przystąpieniu do Unii Europejskiej (analizując do dzisiaj) ma wzrost gospodarczy w wysokości 0,7% PKB. Żeby udowodnić, że to nic nie dało, to powiem, że sam drenaż kapitału zagranicznego wzrósł z 4 do 80 mld zł. O niskich podatkach możesz pan zapomnieć, bo to jeszcze pogorszy sytuację i negatywnie wpłynie na poszczególne szczeble administracji i zarządzanie nad dobrem publicznym. Ja tam zadowolę się zastąpieniem VAT kierunkowym podatkiem oddłużeniowym o podobnych funkcjach, działającym do czasu oddłużenia kraju i umorzenia do 51 - 70% długu.


Spojrzałem do Gazety Prawnej, a tam zauważyłem Rafała Wosia, który wraz z wymienionym już Palmerem Eldritchem skutecznie zaczął korespondować z moją wizją.

W każdym razie, przypomnijmy podstawowe założenia modelu, przywołanego i wytworzonego przeze mnie wcześniej:

1) Zacznijmy od Skarbu Miasta, w tym przypadku Rybnika. Jego struktury tworzyłyby pewną macierz administracyjną z Radą Miasta, Wydziałem Spraw Społecznych UM, Wydziałem Zagospodarowania Przestrzennego UM i Urzędu Pracy. Ciałem przedstawicielskim byłaby Komisja Nadzorcza, złożona z delegatów powyższych ciał (i po 4 radnych z zarządu miasta i opozycji), zaś prace nad architekturą gospodarczą miasta prowadziłaby Komisja Majątku Miejskiego i Planistyki Gospodarczej, złożona z dwóch przedstawicieli Rady Miasta i przedstawicieli obu Wydziałów Urzędu Miasta. Dodajmy do Skarbu Miasta jeszcze Komisję Rewizyjną. Skład - podobny do Rewizyjnej z Rady Miasta, ale nie upolityczniony. Kompetencje - czuwanie nad realizacją i nad nieprzekraczalnością budżetu wyznaczonego na cele zakupu, utrzymania mienia i dotacji dla spółdzielni gospodarczej/przedsiębiorstwa społecznego, przyznawanej w wysokości zależnej od koniecznych zmian w gospodarce mienia.

Kompetencje Skarbu Miasta Rybnika sprowadzałyby się do:

- wykupu, uwłaszczania załóg pracowniczych i sprzedaży mienia niezamieszkanego, przekształconego zadaniowo, magazynowego (czyli także hipermarkety) lub opuszczonego;
- ewidencjonowania kwot utrzymania, jego przystosowania do konkretnych usług i odbudowy mienia, realizowanego przez RSK lub w ramach przetargu;
- określania roli nowego mienia w gospodarce miasta (np. magazyn stawałby się browarem albo np. rewitalizacja dla celów mieszkaniowych i oddanie go RSM) poprzez wspólną opinię zespołu architektonicznego KMMiPG, przedkładane jako projekt uchwały w Radzie Miasta,
- określania całościowego planu gospodarczego miasta w konkretnych perspektywach czasowych;
- rozwój konkretnych branżowo spółdzielczych firm/przedsiębiorstw społecznych na bazie wydzielonych przez Urząd Pracy zespołów pracowniczych, złożonych z bezrobotnych (każdy bezrobotny staje się akcjonariuszem spółdzielni w sposób otwarty - po czasie dotyczy to też kolejnych pracowników);
- ustalania sprawiedliwych warunków zatrudnienia na terenie mienia Miasta Rybnika (obecność stała pracownika PIP na terenie mienia miejskiego) z możliwością zatrudnienia dla osób bez doświadczenia, za przestrzeganie tych warunków nowe firmy otrzymują dotacje na rozwój w preferowanym przez miasto kierunku i niższe podatki.

2) Sektor spółdzielczy, Zjednoczenia Przemysłowe, Indeks Branżowy Urzędu Miasta i współdziałanie ze Skarbem Miasta, czyli w kupie siła.

Urząd Miasta tworzyłby dla celów informacyjnych i technicznych Indeks Branżowy, służący do grupowania poszczególnych małych przedsiębiorstw w branże, przyporządkowane ich kompetencjom. Czyli budowlane, samochodowe, informatyczne, etc. Następnie proponowałby poszczególnym firmom z danej branży zakładanie spółdzielni w obrębie miasta. Celem tego jest rozłożenie się kosztów jej przyszłego rozwoju na korzystny bilans dla wszystkich przedsiębiorców ją tworzących, a także stworzenie podstaw do funkcjonowania spółdzielni o dużym potencjale innowacyjno - rozwojowym, np. warsztaty z całej gminy, czyli Rybnika, skupione w spółdzielni mogłyby kupić fabrykę i produkować auta z rozłożeniem kosztów długu na wszystkich swoich spółdzielców, a sklepy komputerowe mogłyby stworzyć wspólną dystrybucję i produkcję programów i gier. Tendencję tą obserwujemy w przemyśle spożywczym Rybnika, gdzie dużo lokalnych sklepików przebranżowiło się w sieciowe franczyzy ABC, Małpki Express czy Żabki, by nie stracić klientów. Od Skarbu Miasta (i tymczasowo z UE, gdyż docelowo to wiemy, jak będzie) spółdzielnie dostawałyby dotacje na innowacje technologiczne na kredyt bezprocentowy, umarzany po roku czasu, jeśli innowacja została wcielona. Powstawałyby rady pracownicze, złożone z pracowników spółdzielni, obejmujące oprócz właścicieli swoich zakładów zwykłych pracowników, których praca byłaby traktowana jako ich własność, traktowana na równi z mieniem spółdzielców, co miałoby zalety, gdyż wyrównywałoby to ich pozycję negocjacyjną ws. pracy i godnego traktowania.


Dołożę dziś kolejną instytucję:

3) Senat Miasta Rybnika składający się ze 30 delegowanych i opłacany dobrowolnie ze środków publicznych, pozarządowych, spółdzielczych i prywatnych w proporcji 1/3, zrzeszałby przedstawicieli branż gospodarki i interesów społecznych oraz publicznych. Każda z reprezentacji miałaby 10 deputowanych, w przypadku grup biznesowych reprezentanci i ich interesy podlegaliby ewidencjonowaniu przez Urząd Miasta, poprzez Umowy o Reprezentowaniu Interesów Przedsiębiorczych, zawierane między przedsiębiorcą z Rybnika lub z zagranicy a danym reprezentantem. Interesy zagranicznych firm nie mogłyby być reprezentowane przez więcej niż 10% głosów. UoRIP obowiązywałoby na cztery lata, do czasu wyborów samorządowych.
W przypadku publicznej części Senatu dominowaliby w nim reprezentanci Skarbu Miasta Rybnika, wybrani przez Urząd Miasta, ponieważ to oni reprezentowaliby interesy gospodarcze miasta i plany na gospodarkę. Strona społeczna to przedstawiciele związków zawodowych i rad pracowniczych - w ilości 4, spółdzielni mieszkaniowych - 2, organizacji pozarządowych lub spółdzielni gospodarczych - 2, wolni słuchacze i niezależni aktywiści społeczni, wszyscy ze strony społecznej wybrani zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, ale niezależnie od Rady Miasta - 2.

Zadania:

- Ratyfikowanie jednolitego budżetu organizacyjnego ze strony publicznej, przedkładanego via Rada Miasta i Fundusz Budżetowy Senatu (dwie pozostałe strony),
- Uchwalanie opłat miejskich od zaniżonych płac minimalnych według taryfikatora, ustalanego przez uchwałę Senatu (z kontrasygnatą Rady Miasta Rybnika, a następnie Prezydenta)
- Sprawdzanie raportów Państwowej Inspekcji Pracy o stanie relacji pracodawca - pracownik,
- Podejmowanie i zlecanie PIP działań naprawczych w przypadkach, uwłaczających naturze pracownika w danej branży, tworzenie podatków karnych za złe traktowanie,
- Budowanie projektów gospodarczych, uwzględniających brakujące gałęzie gospodarki w indeksie branżowym gminy Rybnik i przedkładanie go Komisji Majątku Miejskiego i Planistyki Gospodarczej Skarbu Miasta Rybnika,
- Upowszechnianie własności, rozwój sektora spółdzielczego i joint - venture (współkapitałowego) via budżet Senatu, PUP, UM, kapitały najsilniejszych przedsiębiorstw, redystrybutowane przez Urząd Pracy.
- Zachęcanie do rozwoju rad pracowniczych.

Marszałek Senatu:

- zamykanie i otwieranie obrad,
- odczytywanie wyników głosowania:
- wybierany przez Radę Miasta Rybnika.
p1chrunch
 
Posty: 400
Dołączył(a): So, 15 sie 2009, 20:30

Poprzednia strona

Powrót do Gospodarka, inwestycje i biznes

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zalogowanych użytkowników i 2 gości